Behouden huys op Nova Zembla

De Muiderkring

Aankomst van Willem I

Willem van Oranje

De Muiderkring

Floris V gevangen genomen

Op den Dam

Belegering van een kasteel

Willibrord, de Apostel der Friezen

De grote vergadering te 's Gravenhage

Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch

Luger predikt in de Groninger Gouwen

Czaar Peter de Grote

Czaar Peter de Grote

Leidens ontzet

Czaar Peter de Grote

De muiderkring

Leidens ontzet

De dam

Willem van Oranje

De Muiderkring

De slag bij Nieuwpoort

Romeinse legerplaats

Franse troepen bij de Lek

Aan de Hollandse Waterlinie

Een stad in de Middeleeuwen

Belegering van 's Hertogenbosch

Czaar Peter de Grote

Czaar Peter de Grote

Floris V gevangen genomen

Het Haagsche Voorhout

De intocht van Willem IV

Het verbond der Edelen

Inneming van Den Briel

Maarten Harpertszoon

Willem III verzoent de Ruyter en Tromp

Een tournooi

Edelen en poorters

November 1813 te Scheveningen

Binnenkomende vloot Amsterdam

Landing bij Brixham

Leidens ontzet

Noormannen voor Dorestad

Hollandsche infanterie

Het Haagse Voorhout

Trekschuit en diligence

In een Middeleeuwsch klooster

Floris V gevangen genomen

Op den dam

Floris V door de edelen gevangen genomen

In een Middeleeuwsch klooster

Troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen

Hagepreek buiten Utrecht

Vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht

Tournooi te Haarlem

Aankomst van Willem I in Scheveningen

Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk

Czaar Peter de Grote

Franse troepen trekken over de Lek

In een Middeleeuwsch klooster

Een stad in de Middeleeuwen

Vergadering van de Nationaly Synode te Dordrecht

Karel V doet afstand van de regering

De Romeinen in ons land

Luther op de Rijksdag te Worms

Uitzending van koningsboden

Kruisvaarders voor Jeruzalem

Angriff der Athenischen Hoplithen bei Marathon

Op de reede van Bantam

Ter walvischvaart

Karel V doet afstand van de regering

Aan het hof van Karel de Grote

Luther op de Rijksdag te Worms

Karel V doet afstand van de regering

Inval der Noormannen

Eerste Oost-Indievarers bij Bantam

Eerste Oost-Indievaarders bij Bantam

Aegyptischen Totenkultus

2-zijdig: Pasteur / Exploration du Congo

2-zijdig: Clemenceau et Foch / Verdun

2-zijdig: Verovering van Tonkien / Geschiedenis van auto en vliegtuig

Im Klosterhofe

30 November 1813 te Scheveningen

Cornelis Tromp: daar komt Bestevaer

Het verbond der edelen

Willem III verzoent de Ruyter

Floris en de Edelen 1296

Inneming van Den Briel

De ridderzaal te ' s Gravenhage

Vergaderzaal der Staten van Holland

Maarten Harpertszoon Tromp voor den Zeeslag bij Duins

Jan Evertsen in de Staten van Zeeland

De slag bij Nieuwpoort

Margaretha en hare raden

Het verbond der Edelen

Edelen en poorters uit den tijd van Karel V

Floris en de Edelen 1296

Een tournooi

Karel de Groote tot keizer gekroond

Een Germaansche volksvergadering

Een gezelschap op het Muiderslot

Floris door de Edelen gevangegenomen

Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch

Hollandse infanterie bij de bruggen over de Berezina 1812

Nomaden in de prehistorie

In een kloosterbibliotheek

Een steekspel : 1200

Een straat in de Mideleeuwen

Aan de schandpaal

Een overzetveer: 1600

Kwakzalver en kiezentrekker

Een Volksschool: 1776

Het cultuurstelsel ( Kolonien) 1850

Een arbeidersgezin

Een arbeidersbuurt : 1890

Kinder- en vrouwenarbeid : 1870

Een ziekenhuis: 1880

Werkeloosheid: 1932

Bombardement Rotterdam: 1940

De hongerwinter : 1944

De watersnoodramp : 1953

Sendgrafengericht

Leidens ontzet

Toernooi te Haarlem 1305

Oud-Frankische landhoeve

Floris en edelen

Gezicht in een stad uit de 17e eeuw

Terug naar boven